Rekonštrukcie bytov, domov a rekreačných chalúp

Rekonštruovať existujúce objekty, byty a domy sa finančne oplatí, pretože:

  • časť stavby už existuje, netreba ju stavať od začiatku,
  • ak je rekonštrukcia nie radikálna, nie je potrebné stavebné povolenie a následne kolaudačné rozhodnutie,
  • zvýši sa štandard (alebo rozsah) vašich existujúcich priestorov, bez nutnosti zmeny adresy, sťahovania sa atď.,
  • vaše priestory môžu byť aj počas rekonštrukcie využívané – ale v neskolaudovanej novostavbe sa bývať (podnikať) nedá,
  • rekonštrukcia často znamená obnovu (zachovanie) aj iných kvalít – staršie objekty sú zvyčajne bližšie k centru alebo v prostredí so vzrastlou zeleňou, okolie je už ustálené, nevzniká odpor proti novej výstavbe, zvyčajne tu je kvalita dobového výrazu, existujúce vysoké a vzdušné miestnosti, vysoké dvere, možná obnova alebo reprodukcia historických prvkov a detailov,
  • rekonštrukcia staršieho objektu je vhodná cesta k získaniu príjemného rekreačného objektu, weekendového bývania na vidieku